Reklama

GRODNO (GRN): Raport roczny GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓWokres od 2018-04-01 do 2019-03-31okres od 2017-04-01 do 2018-03-31okres od 2018-04-01 do 2019-03-31okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 466 650413 093108 60497 959
Zysk (strata) na sprzedaży11 59511 1872 6982 653
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 20211 2552 6072 669
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 0219 9482 3322 359
Zysk (strata) brutto10 0219 9482 3322 359
Zysk (strata) netto8 0937 9391 8831 883
EBITDA15 53115 0913 6153 579
Amortyzacja4 3293 8361 008910
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.03.201931.03.201831.03.201931.03.2018
Aktywa trwałe98 01674 45622 78717 692
Aktywa obrotowe158 548153 09236 86036 377
Aktywa razem256 563227 54859 64854 069
Należności długoterminowe2672886268
Należności krótkoterminowe102 10891 57823 73921 760
Śr. pieniężne i inne aktywa pieniężne813532189126
Zobowiązania krótkoterminowe155 572141 08736 16933 524
Zobowiązania długoterminowe30 39022 2017 0655 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania187 423164 65543 57439 124
Kapitał własny69 14062 89316 07414 944
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHokres od 2018-04-01 do 2019-03-31okres od 2017-04-01 do 2018-03-31okres od 2018-04-01 do 2019-03-31okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej14 6407 9213 4071 878
Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej-19 894-7 631-4 630-1 810
Przepływy pieniężne z dz. finansowej5 535-1 0471 288-248
Przepływy pieniężne netto razem281-75865-180
Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych281-75865-180
Środki pieniężne na początek okresu5321 290124306
Środki pieniężne na koniec okresu813532189126
SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMokres od 2018-04-01 do 2019-03-31okres od 2017-04-01 do 2018-03-31okres od 2018-04-01 do 2019-03-31okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu62 89356 80014 94413 496
Kapitał własny na koniec okresu69 14062 89316 07414 904
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz pozycje sprawozdania ze zmian w kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (kurs na dzień 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,3013 PLN); kurs na dzień 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2085 PLN). Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodow oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (kurs średni w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019 wynosił 1 EUR – 4,2968 PLN; kurs średni w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018 wynosił 1 EUR – 4,2170 PLN). Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »