Reklama

LUBAWA (LBW): Raport roczny LUBAWA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 52538 2429 5479 550 
  II. Wynik z działalności operacyjnej925-2 288224-571 
  III. Wynik przed opodatkowaniem-3 387-5 327-818-1 330 
  IV. Wynik netto-3 145-4 971-760-1 241 
  V. Inne całkowite dochody-1 828597-442149 
  VI. Łączne całkowite dochody-4 972-4 374-1 201-1 092 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 6011 074-362271 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 563-1 287-3 976-325 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 112-4653 422-117 
  X. Przepływy pieniężne netto razem-4 052-677-917-171 
  XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)99 09985 48799 09985 487 
  XII. Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0000 
  XIII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)141 26285 487141 26285 487 
  XIV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0000 
  XV. Aktywa trwałe152 51036 01734 5309 095 
  XVI. Aktywa obrotowe25 23526 6205 7136 722 
  XVII. Aktywa razem177 74562 63740 24315 816 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe13 8063 6363 126918 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe14 0099 8843 1722 496 
  XX. Kapitał własny149 93049 11733 94512 402 
       
       
       
       
       
       
 

Reklama

Kursy EUR przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych:
- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31/12/2011 - 4,4168 oraz na 31/12/2010 - 3,9603
- pozycje rachunków zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku średnia ta wyniosła 4,1401, a w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku 4,0044.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Emitent | Lubawa SA | Lubawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »