Reklama

PGE (PGE): Raport roczny PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody ze sprzedaży10.137.89311.663.3462.448.7072.912.633 
  II. Zysk/strata z działalności operacyjnej178.842207.63743.19751.852 
  III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem)4.962.8592.990.1021.198.729746.704 
  IV. Zysk/strata netto za okres obrotowy4.556.1152.904.8781.100.484725.422 
  V. Całkowite dochody4.556.4202.904.9591.100.558725.442 
  VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(50.938)324.038(12.304)80.920 
  VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4.120.181(3.547.228)995.189(885.833) 
  VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(3.309.422)79.944(799.358)19.964 
  IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów759.820(3.143.246)183.527(784.948) 
  X. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję)2,441,550,590,39 
  XI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję)2,441,550,590,39 
  XII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję1.869.760.8291.869.760.8291.869.760.8291.869.760.829 
  XIII. Aktywa trwałe27.678.86923.357.5366.266.7255.897.921 
  XIV. Aktywa obrotowe5.353.1898.530.1191.212.0062.153.907 
  XV. Aktywa razem33.032.05831.887.6557.478.7318.051.828 
  XVI. Kapitał własny31.782.10028.441.4607.195.7307.181.643 
  XVII. Kapitał podstawowy18.697.83718.697.8374.233.3454.721.318 
  XVIII. Zobowiązania długoterminowe18.78421.4114.2535.406 
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe1.231.1753.424.784278.748864.779 
       
 

Reklama

Powyższe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2011 oraz 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,9603 EUR/PLN,

- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku - 4,0044 EUR/PLN.

Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2011 stanowi pierwsze pełne roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanie MSSF po raz pierwszy oraz przekształcenia danych porównywalnych za rok 2010 znajdują się w Nocie nr 9 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »