Reklama

SOLAR (SOL): Raport roczny SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałow1470801425623552635601 
  II. Koszt własny sprzedaży1018061124362459028078 
  III. Pozostałe przychody operacyjne3681538938 
  IV. Pozostałe koszty operacyjne641446155111 
  V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4500229833108707450 
  VI. Przychody finansowe1345511453250286 
  VII. Koszty finansowe15023457363863 
  VIII. Zysk (strata) brutto5695527521137576873 
  IX. Podatek dochodowy8456555420431387 
  X. Zysk (strata) netto4849921966117145486 
  XI. Liczba udziałów / akcji w sztukach115753421000000115753421000000 
  XII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)4,1921,971,015,49 
  XIII. Aktywa trwałe82385868241865321924 
  XIV. Rzeczowe aktywa trwałe166861880837784749 
  XV. Wartości niematerialne15211068344270 
  XVI. Pozostałe aktywa finansowe029550746 
  XVII. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych60672606721373715320 
  XVIII. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego684683155172 
  XIX. Pozostałe aktywa trwałe28222637639666 
  XX. Aktywa obrotowe106160603972403515251 
  XXI. Zapasy21397408248451031 
  XXII. Należności handlowe4813974113529 
  XXIII. Należności z tyt. podatku dochodowego13030 
  XXIV. Pozostałe należności5881232846133168294 
  XXV. Pozostałe aktywa finansowe0000 
  XXVI. Rozliczenia międzyokresowe4013279182 
  XXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty25075916956772315 
  XXVIII. Aktywa razem1885451472214268837174 
  XXIX. Kapitał własny1795701010824065625524 
  XXX. Kapitał zakładowy3000067921000253 
  XXXI. Pozostałe kapitały103021794692332520066 
  XXXII. Niepodzielny wynik finansowy-1950-1354-441-342 
  XXXIII. Wynik finansowy bieżącego okresu4849921966109815547 
  XXXIV. Zobowiązania długoterminowe1399295473177461 
  XXXV. Kredyty i pożyczki0000 
  XXXVI. Pozostałe zobowiązania finansowe13827659316984 
  XXXVII. Inne zobowiązania długoterminowe0000 
  XXXVIII. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego10364323162 
  XXXIX. Rozliczenia międzyokresowe przychodów37746385117 
  XL. Pozostałe rezerwy781781177197 
  XLI. Zobowiązania krótkoterminowe75751659317154190 
  XLII. Kredyty i pożyczki0000 
  XLIII. Pozostałe zobowiązania finansowe1646216371570 
  XLIV. Zobowiązania handlowe735674166170 
  XLV. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego016910427 
  XLVI. Pozostałe zobowiązania5342701412091771 
  XLVII. Rozliczenia międzyokresowe przychodów2521915748 
  XLVIII. Rezerwa na świadczenia emerytlane i podobne897702203177 
  XLIX. Pozostałe rezerwy1861064227 
  L. Pasywa razem1885451472214268837174 
  LI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)16101426 
  LII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej86741323520953305 
  LIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5440-110221314-2752 
  LIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1793-2947433-736 
       
  LV. Kurs EUR / PLN dla danych bilansowyc  4,41683,9603 
  LVI. Kurs EUR / PLN dla danych rachunku zysków i strat  4,14014,0044 
       
  LVII. Wybrane wskaźniki finansowe  31.12.201131.12.2010 
  LVIII. Rentowność EBITDA (EBITDA/przychody ze sprzedaży)  34%24% 
  LIX. Rentownośc działalności operacyjnej (zysk na działalności)  31%8* 
  LX. Stopa zwrotu z kapitałów własnych ROE (zysk za ostatni rok/wartość kapitału)  27%22% 
  LXI. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnegoWskaźnik bieżącej płynności (zobowiązania i rezerwy/kapitał własny)  5%46% 
  LXII. Wskaźnik bieżącej płynności (majątek obrotowy/zobowiązania)  14%3,6% 
       
 

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązującyh na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »