Reklama

STALPROD (STP): Raport roczny STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2010200920102009 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 550 1861 445 433387 043332 383 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej174 977333 25343 68776 633 
  III. Zysk (strata) brutto179 532338 55044 82577 851 
  IV. Zysk (strata) netto145 294274 03536 27663 015 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 918261 24927 19460 075 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-91 418-163 370-22 825-37 568 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-65 991-67 624-16 476-15 550 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-48 49130 255-12 1076 957 
  IX. Aktywa razem1 599 7961 444 618403 958351 643 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania240 135172 89860 63642 086 
  XI. Zobowiązania długoterminowe 4 417 1 075 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe232 952163 38658 82239 771 
  XIII. Kapitał własny1 359 6611 271 720343 323309 556 
  XIV. Kapitał akcyjny13 45013 4503 3963 274 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)21,6140,755,409,37 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)202,18189,1051,0546,03 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,508,000,871,84 
       
 

Reklama

1. Średnie kursy NBP wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR wynosiły
a/ kurs na koniec roku 2010 i 2009 odpowiednio 3,9603 i 4,1082
b/ średni kurs , obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 i 2009 odpowiednio 4,0052 i 4,3487
c/ najniższy kurs w roku 2010 i 2009 odpowiednio 3,8356 i 3,9171
d/ najwyższy kurs w roku 2010 i 2009 odpowiednio 4,1770 i 4,8999.

2. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zyski i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR i przedstawiono w Wybranych danych finansowych.
Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2010 r. i wynoszącego 3,9603 oraz 4,1082 na dzień 31.12.2009 r. (pkt. 1a)
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0052 zł dla roku 2010 oraz 4,3487 dla roku 2009. (pkt.1b)

3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję zadeklarowanej przez Emitenta do wypłaty za rok 2010 oraz wypłaconej za rok 2009.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Stalprodukt SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »