Reklama

STALPROD (STP): Raport roczny STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2011201020112010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 787 5421 550 186431 763387 043 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej149 200176 07336 03843 961 
  III. Zysk (strata) brutto151 553179 53236 60644 825 
  IV. Zysk (strata) netto122 451145 29429 57736 276 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej104 339108 91825 20227 194 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-51 965-91 418-12 552-22 825 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31 623-65 991-7 638-16 476 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem20 751-48 4915 012-12 107 
  IX. Aktywa razem1 714 6961 599 796388 221403 958 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania258 057240 13558 42660 636 
 Zobowiązania długoterminowe     
  XI. Zobowiązania krótkoterminowe246 481232 95255 80558 822 
  XII. Kapitał własny1 456 6391 359 661329 795343 323 
  XIII. Kapitał akcyjny13 45013 4503 0453 396 
  XIV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)18,4021,834,445,45 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)216,60202,1849,0451,05 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)3,508,000,852,00 
       
 

Reklama

1. Średnie kursy NBP wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR wynosiły
a/ kurs na koniec roku 2011 i 2010 odpowiednio 4,4168 i 3,9603
b/ średni kurs, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 i 2010 odpowiednio 4,1401 i 4,0052
c/ najniższy kurs w roku 2011 i 2010 odpowiednio 3,8403 i 3,8356
d/ najwyższy kurs w roku 2011 i 2010 odpowiednio 4,5642 i 4,1770.

2. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zyski i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR i przedstawiono w Wybranych danych finansowych.
Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2011 r. i wynoszącego 4,4168 oraz 3,9603 na dzień 31.12.2010 r. (pkt. 1a)
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,1401 zł dla roku 2011 oraz 4,0052 dla roku 2010. (pkt.1b)

3. Do wyliczenia zysku na 1 akcje zwykłą przyjęto 6 655 267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69 733 akcje własne skupione przez Emitenta.

4. W pozycji XVII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2011 za rok 2010 oraz wypłaconej w roku 2010 za rok 2009.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Stalprodukt SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »