Reklama

TERMOREX (TRR): Raport roczny TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe170191587739583807
Aktywa niematerialne3642810
Rzeczowe aktywa trwałe139601343632473221
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych25852060601495
Inwestycje pozostałe3032237053
Aktywa z tyt. odroczenego podatku dochodowego1351163228
Aktywa obrotowe64661261815043025
Zapasy11781351274324
Należności handlowe212370054941679
Należności z tyt. umów o usługi budowlane285106166254
Nalezności pozostałe25762541599609
Aktywa finansowe2803916594
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty24269665
Suma aktywów234852849554626832
Kapitał własny179531876541754499
Kapitał podstawowy113501135026402721
Inne składniki kapitału własnego6393528314861267
Zyski zatrzymane210213249511
Zobowiązania długoterminowe13341537310369
Zobowiązania krtkoterminowe419881939761964
Suma pasywów234852849554626832
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży282673607466258499
Koszt sprzedanych produktów248502951158246952
Koszty sprzedaży13572012318474
Koszty ogólnego zarządu26692559626603
Pozostałe przychody operacyjne1621653839
Pozostałe koszty operacyjne2182765165
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-40-397-9-94
Przychody finansowe2651556237
Koszty finansowe50716511939
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-9471474-222347
Podatek dochodowy-135364-3286
Zysk (strata) netto-8121110-190262
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1501761352179
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-1271-2352-298-554
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-4751556-111367
Przepływy pieniężne razem-245-35-57-8
Liczba akcji (szt.)113500000113500000113500000113500000
Wartość księgowa na jedną akcję0,160,160,050,05
Zadelarowana lub wypłacona dywidenda0000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »