RAWLPLUG (RWL): RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 632 547 590 920 146 810 138 926
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 060 56 404 11 619 13 261
Zysk (strata) brutto 42 345 49 193 9 828 11 565
Zysk (strata) netto 34 604 38 676 8 031 9 093
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 29 572 32 985 6 863 7 755
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 481 24 371 8 467 5 730
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 33 585)( 33 192)( 7 795)( 7 803)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 14 988) 8 992( 3 479) 2 114
Przepływy pieniężne netto, razem( 12 092) 171( 2 806) 40
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,911,010,210,24
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 006 056 976 331 230 029 227 054
Zobowiązania długoterminowe 264 716 152 941 60 526 35 568
Zobowiązania krótkoterminowe 256 816 361 028 58 720 83 960
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 442 319 422 339 101 134 98 218
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 445 7 572
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,5812,973,113,02
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług281 348253 03865 29959 489
Zysk (strata) z działalności operacyjnej626( 2 079)145( 489)
Zysk (strata) brutto27 28519 3256 3334 543
Zysk (strata) netto26 52118 7486 1554 408
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 716( 2 904)2 023( 683)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 2 873)16 769( 667)3 942
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 12 439)( 16 764)( 2 887)( 3 941)
Przepływy pieniężne netto, razem( 6 596)( 2 899)( 1 531)( 682)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,801,830,180,43
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 702 174690 483160 548160 577
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania354 072358 68880 95783 416
Zobowiązania długoterminowe217 332115 65449 69226 896
Zobowiązania krótkoterminowe 126 090234 45828 83054 525
Kapitał własny 348 102331 79579 59277 162
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 4457 572
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,6910,192,442,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,330,330,080,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »