Reklama

RAWLPLUG (RWL): RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 592 892 632 547 133 474 146 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 091 50 060 14 428 11 619
Zysk (strata) brutto 55 411 42 345 12 474 9 828
Zysk (strata) netto 47 446 34 604 10 681 8 031
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 41 005 29 572 9 231 6 863
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 275 36 481 17 171 8 467
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 36 283)( 33 585)( 8 168)( 7 795)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 36 661)( 14 988)( 8 253)( 3 479)
Przepływy pieniężne netto, razem 3 331( 12 092) 750( 2 806)
Średnia ważona liczba akcji 32 186 152* 32 560 000 32 186 152* 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,27*0,910,29*0,21
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 014 628 974 365 224 138 228 805
Zobowiązania długoterminowe 212 245 264 075 46 886 62 011
Zobowiązania krótkoterminowe 290 159 232 865 64 098 54 682
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 465 533 434 761 102 839 102 093
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 193 7 646
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401** 32 560 000 31 059 401** 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)14,99**13,353,31**3,14
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 283 392 281 428 63 798 65 318
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 595 776 2 835 180
Zysk (strata) brutto 36 344 27 193 8 182 6 311
Zysk (strata) netto 34 181 26 429 7 695 6 134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 103 10 182 6 552 2 363
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 10 026)( 3 826)( 2 257)( 888)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 13 166)( 12 951)( 2 964)( 3 006)
Przepływy pieniężne netto, razem 5 911( 6 595) 1 331( 1 531)
Średnia ważona liczba akcji 32 186 152*32 560 00032 186 152*32 560 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,06*0,810,24*0,19
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 730 501698 878161 372164 114
Zobowiązania długoterminowe193 516223 84742 74952 565
Zobowiązania krótkoterminowe 175 455135 17838 75931 743
Kapitał własny 361 530339 85379 86479 806
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 1937 646
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401**32 560 00031 059 401**32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,64**10,442,57**2,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »