Reklama

PROCHNIK (PRC): RB 10/2010 - Informacja PRÓCHNIK S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii H w wykonaniu prawa poboru. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H i ich przydziałem Zarząd PRÓHNIK S.A. przekazuje następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru nastąpiło w dniu 18 marca 2010 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2010 roku. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2010 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2010 roku.

Reklama

2) Data przydziału akcji

Przydział akcji serii H, na które złożono zapisy w ramach zapisów podstawowych

i dodatkowych miał miejsce w dniu 21 kwietnia 2010 roku, natomiast przydział akcji nieobjętych w wykonaniu prawa poboru nastąpił 28 kwietnia 2010 roku.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

Subskrypcją objętych było 24.496.091 akcji serii H.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach

Oferowane akcje nie były podzielone na transze, redukcja zapisów nie wystąpiła

.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

Zapisy podstawowe złożono na 3.419.754 akcji serii H, zapisy dodatkowe na 18.501.860 akcji serii H, w ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych złożono zapis na - 2.574.477 akcji serii H.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach zapisów podstawowych przydzielono zgodnie ze złożonymi zapisami 3.419.754 akcji serii H, w ramach zapisów dodatkowych przydzielono 18.501.860 akcji serii H, w ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych przydzielono 2.574.477 akcji serii H. Łącznie w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 24.496.091 akcji serii H

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 0,50 zł.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Złożono 497 zapisów podstawowych, 38 zapisów dodatkowych i 1 zapis na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach zapisów podstawowych - 497, w ramach zapisów dodatkowych - 38,

w ramach zapisów na akcje nieobjęte w zapisach podstawowych i dodatkowych - 1.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z ofertą akcji serii H Spółka nie zawarła umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.248.045,50 zł.

12) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Do dnia dzisiejszego łączne koszty emisji zaksięgowane i szacowane wynoszą: 204 919,54 złotych, z czego:

a) Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 104 919,54 złotych,

b) Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 złotych,

c) Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100 tys. zł złotych,

d) Koszty promocji oferty: 0 złotych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta.

W księgach rachunkowych Spółki poniesione koszty emisji zostały zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe kosztów konto 650-03 do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. W momencie otrzymania z Sądu postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego, zostaną zaliczone do kosztów finansowych emisji akcji serii H.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,008 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Krzysztof Grabowski - Prezes Zarządu
Paweł Jaworski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »