Reklama

ENAP (ENP): RB nr 52/2007: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 52/2007
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." z dnia 19 października 2005 r. Zarząd spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach informuje, iż podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w ramach Programu Opcji Menedżerskiej, następującej treści:

1.Działając na podstawie § 6 ust 5 Statutu Spółki oraz Regulaminu Opcji Menedżerskiej przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 27 października 2006 roku w związku z art. 444 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję 1.000.000 (słownie: jeden milion) nowych akcji na okaziciela w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do kadry zarządzającej Spółką zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą Spółki listą osób uprawnionych do objęcia akcji.

2.Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej numer 377/2007 z dnia 21 sierpnia 2007rokuwyłączone zostaje prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3.Nominalna wartość jednostkowa akcji na okaziciela nowej emisji oznaczonej jako C wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

4.Cena emisyjna akcji serii C jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

5.Nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2007 roku.

6.Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 1 października 2007 roku a termin zamknięcia subskrypcji na dzień 31 października 2007 roku.

7.Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym

Odnośnie pkt 2 powyższej uchwały przedstawiamy opinię Zarządu Spółki Energoaparatura Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii C:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i innych kluczowych dla Spółki osób, co zdaniem Zarządu przełoży się bezpośrednio na wartość Akcji Spółki, a tym samym przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów.

Umożliwi to także wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie jej dynamiki rozwoju.

Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką.

Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Akcji serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna Akcji serii C ustalona została na poziomie wartości nominalnej Akcji Spółki, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) w oparciu o postanowienia Regulaminu Opcji Menedżerskiej uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 października 2007 r. (uchwała nr 339/2006).
Mariusz Jabłoński - Prezes Zarządu
Tomasz Michalik - Członek Zarządu
Rafał Mańka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Katowice

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »