Reklama

SOHODEV (SHD): Realizacja oferty prywatnej sprzedaży akcji własnych Funduszu. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie, informuje że oferta sprzedaży akcji własnych Funduszu, o której mowa w raporcie bieżącym Funduszu nr RB 22/2010 została w pełni zrealizowana zgodnie z jej celami i zamierzeniami Zarządu Funduszu. W dniu 23 kwietnia 2010 r. Fundusz zawarł transakcje na GPW, w wyniku których zbędzie po ich rozliczeniu wszystkie 12.000.000 oferowanych akcji własnych, na rzecz inwestorów instytucjonalnych: funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Po przeprowadzeniu procedury budowy księgi popytu oraz zgodnie z rekomendacją oferującego, Zarząd ustalił cenę ich sprzedaży w ramach oferty na poziomie 3,35 PLN (słownie: trzy złote trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję, co pozwoli Funduszowi zgromadzić łącznie 40.200.000 PLN (czterdzieści milionów dwieście tysięcy złotych). Tak ustalona cena sprzedaży zawierała ok. 4% dyskonto w stosunku do ceny za jedną akcję Funduszu na zamknięciu notowań GPW w dniu 22 kwietnia 2010 r. Środki uzyskane w wyniku oferty, Zarząd zamierza przeznaczyć na realizację projektów nieruchomościowych Funduszu oraz rozwój projektów w zakresie prywatnej służby zdrowia (Szpital św. Rafała w Krakowie).

Reklama

W nawiązaniu do treści § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), informujemy iż w wyniku realizacji oferty sprzedaży akcji własnych, Fundusz po rozliczeniu opisanych powyżej transakcji pakietowych na GPW zbędzie łącznie 12.000.000 sztuk akcji Funduszu o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących łącznie 9,97 % kapitału zakładowego Funduszu i dających prawo do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu po cenie 3,35 PLN za jedną akcję. Po rozliczeniu transakcji, Fundusz będzie posiadał 23.395.055 sztuk akcji własnych Funduszu, stanowiących 19,44% kapitału zakładowego Funduszu. Liczba akcji funduszu bez akcji własnych po rozliczeniu transakcji wyniesie zatem 96 933 650 sztuk.

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd informuje iż udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie w wyniku wyżej opisanych transakcji sprzedaży poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Funduszu. Przed zmianą udziału, Fundusz posiadał 35 395 055 akcji własnych stanowiących 29.42% kapitału zakładowego Funduszu.

W załączeniu przedstawiamy stan akcjonariatu Funduszu i udział w ogólnej liczbie głosów poszczególnych akcjonariuszy po rozliczeniu opisanych powyżej transakcji (według informacji posiadanych przez Fundusz).

W ramach ww. transakcji zostały zbyte znaczne aktywa Funduszu w rozumieniu Rozporządzenia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Plik;Opis
Rafał Bauer - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Akcji | GPW | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »