Reklama

INFOSCAN (IST): Realizacja programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 03/04/2017 ("Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13 kwietnia 2017 r.”) w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, realizowanego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13 kwietnia 2017 r. przyjęty został Regulamin Programu Motywacyjnego, zgodnie z którym osobami uprawnionymi do objęcia łącznie 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty serii A”), uprawniających do objęcia 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E ("Akcje serii E”) po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za akcję, będą:

1. Pan Jacek Gnich, Prezes Zarządu Emitenta, który uprawniony będzie do objęcia 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii A,

2. Pan Miłosz Jamroży, Członek Zarządu Emitenta, który uprawniony będzie do objęcia 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Warrantów serii A,

3. Pan Bartosz Turczynowicz, Członek Zarządu Emitenta, który uprawniony będzie do objęcia 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Warrantów serii A,

4. Pan Zbigniew Gaciong, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który uprawniony będzie do objęcia 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Warrantów serii A.

Emitent informuje ponadto, iż w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zawarł w dniu 13 kwietnia 2017 r. z ww. osobami umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym oraz złożył każdej z ww. osób ofertę nieodpłatnego objęcia Warrantów serii A w liczbie równej maksymalnej liczbie Warrantów serii A, do objęcia których upoważnione zostały poszczególne osoby. Wszystkie oferty zostały tego samego dnia przyjęte.

W związku z powyższym nastąpiła emisja i objęcie łącznie 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów serii A, uprawniających do objęcia 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) Akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Termin realizacji praw z Warrantów serii A wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.

Emisja i objęcie Warrantów serii A nastąpiły w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r., o której podjęciu Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 36/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-14Jacek GnichPrezes ZarząduJacek Gnich
2017-04-14Bartosz TurczynowiczCzłonek ZarząduBartosz Turczynowicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »