Reklama

QUERCUS (QRS): Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. / nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Quercus TFI S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z powzięciem w dniu wczorajszym n/w informacji z Domu Maklerskiego mBanku S.A., Quercus TFI S.A. (dalej "Emitent” lub "Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 16 czerwca 2014 r. nastąpi przeniesienie własności i rozliczenie skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami Spółki a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Emitent tym samym z dniem 16 czerwca 2014 r. nabędzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku S.A. 2 845 616 (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje, które zostaną nabyte stanowią 4,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Cena, po jakiej nabywane będą akcje Emitenta, wynosi 8,50 zł (słownie: osiem złotych i 50 groszy). Łącznie na nabycie akcji w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. zostanie przeznaczonych 24 187 736 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). W ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A. akcjonariusze zgłosili do odkupienia w sumie 41 865 246 akcji Spółki. Wobec faktu, że łączna liczba akcji Spółki objętych w/w ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania przekroczyła liczbę 2 845 616 sztuk, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży i średnia stopa alokacji wyniesie 6,80% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza (z zastrzeżeniem zasad redukcji określonych w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A.). Akcje zgłoszone w ramach ofert sprzedaży podlegające proporcjonalnej redukcji (które nie będą podlegały nabyciu przez Spółkę), zostaną odblokowane po zamknięciu sesji giełdowej w dniu 16 czerwca 2014 r.

Reklama

Przed nabyciem akcji własnych w ramach skupu akcji na okaziciela Emitent nie posiadał żadnych akcji własnych. Podstawę prawną do nabycia w/w akcji stanowią:

- Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;

- dokument Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Quercus TFI S.A.

W/w nabyte akcje będą podlegały umorzeniu w drodze uchwały podjętej przez akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-13Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-06-13Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »