HAWE (HWE): Realizacja strategii polegającej na konwersji zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. (RB-63/2013) - raport 63

Raport bieżący nr 63/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka pozyskała ponad 20.000.000 zł w wyniku emisji obligacji serii J_03 emitowanych w ramach programu. O ustanowieniu programu emisji obligacji Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 roku. W ramach programu emisji obligacji Spółka wyemitowała trzy serie obligacji o łącznej wartości 30.800.000 zł. Pozyskane środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie kapitału obrotowego Spółki oraz konwersję zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, tj. na całkowitą spłatę kredytu odnawialnego udzielonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Spłata zadłużenia krótkoterminowego była jednym z podstawowych celów ogłoszonej miesiąc temu strategii rozwoju Spółki założonych na ten rok.

Reklama

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 16 lipca 2013 roku) do Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 15 lipca 2013 roku (dalej "Umowa”) ze spółką zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom”), której przedmiotem jest udzielenie przez HAWE Telekom zabezpieczenia przeprowadzonej przez Spółkę emisji obligacji serii J_03 w postaci:

1. udzielenia poręczenia na podstawie umowy poręczenia zobowiązującej HAWE Telekom do zapłaty sumy pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 100% wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych obligacji serii J_03 powiększonej o należne, a niezapłacone odsetki oraz złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

2. ustanowienia zastawów rejestrowych na:

a.czterech parach włókien światłowodowych o łącznej długości optycznej 1.052,85 km i wartości 44.844.000 zł, oraz

b.czterech parach włókien światłowodowych o długości optycznej 56,06 km i wartości 2.388.000 zł.

Umowa nie powoduje powstania dla Spółki zobowiązań finansowych, ani też kar umownych. Umowę uznano za znaczącą ze względu na fakt, że wartość udzielanego zabezpieczenia przekracza 10% kapitałów własnych.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z HAWE Telekom trzy umowy, których przedmiotem jest udzielenie przez HAWE Telekom zabezpieczenia emisji obligacji przeprowadzonych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji. Łączna wartość Umów wynosi 63.607.000 zł. Przedmiotowe umowy nie powodują powstania dla Spółki zobowiązań finansowych, ani też kar umownych.

Po otrzymaniu postanowienia właściwego Sądu o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy, Spółka poinformuje o tym fakcie zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 1259).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 5 ust 1 pkt 3 oraz w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-16Krzysztof WitońPrezes Zarządu
2013-07-16Krzysztof RybkaWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »