Reklama

REDAN (RDN): REDAN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 041 34 550 8 851 8 269
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 031) (984) (1 171) (235)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 064) (1 338) (1 178) (320)
Zysk (strata) netto (5 048) (1 314) (1 175) (314)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (5 048) (1 314) (1 175) (314)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (147) (2 152) (34) (515)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 135 1 874 31 448
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (300) (18) (70) (4)
Przepływy pieniężne netto, razem (312) (296) (73) (71)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,14-0,04-0,03-0,01
według stanu na dzień31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem 164 460 157 715 38 235 36 678
Aktywa obrotowe 83 675 89 870 19 453 20 900
Aktywa trwałe 80 785 67 845 18 782 15 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 103 31 310 10 021 7 281
Zobowiazania długoterminowe 22 751 11 400 5 289 2 651
Zobowiązania krótkoterminowe 20 352 19 910 4 732 4 630
Kapitał własny 121 357 126 405 28 214 29 397
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 302 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,40 3,54 0,79 0,82
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110 980 113 333 25 823 27 124
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 141) (13 636) (5 617) (3 263)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (27 316) (13 271) (6 356) (3 176)
Zysk (strata) netto (32 256) (15 557) (7 505) (3 723)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (23 774) (9 798) (5 532) (2 345)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 102) (23 459) (2 351) (5 614)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 893) (2 749) (440) (658)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 486 16 241 1 509 3 887
Przepływy pieniężne netto, razem (5 509) (9 967) (1 282) (2 385)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,673,26-0,21-0,10
według stanu na dzień 31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem 331 483 298 838 77 066 69 497
Aktywa obrotowe 205 257 222 209 47 720 51 677
Aktywa trwałe 126 226 76 629 29 346 17 821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 333 334 268 507 77 496 62 443
Zobowiazania długoterminowe 69 947 35 511 16 262 8 258
Zobowiązania krótkoterminowe 263 387 232 996 61 234 54 185
Kapitał własny (1 851) 30 331 (430) 7 054
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 302 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,05) 0,85 (0,01) 0,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »