Reklama

REDAN (RDN): REDAN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 361 38 041 3 494 8 851
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 003) (5 109) (456) (1 189)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 (5 064) 17 (1 178)
Zysk (strata) netto 75 (5 048) 17 (1 175)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 75 (5 048) 17 (1 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 601 (147) 364 (34)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (863) 135 (196) 31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (812) (300) (185) (70)
Przepływy pieniężne netto, razem (74) (312) (17) (73)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00 (0,14)0,00 (0,03)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem 59 243 55 434 13 014 13 017
Aktywa obrotowe 41 894 39 090 9 203 9 179
Aktywa trwałe 17 349 16 344 3 811 3 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 243 41 509 9 938 9 747
Zobowiązania długoterminowe 11 086 10 247 2 435 2 406
Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 31 262 7 503 7 341
Kapitał własny 14 000 13 925 3 075 3 270
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,39 0,39 0,09 0,09
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA
za okres01.01-31.03.202001.01-31.03.201901.01-31.03.202001.01-31.03.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 031 110 980 7 513 25 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 741) (24 206) (1 306) (5 632)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 291) (27 316) (2 341) (6 356)
Zysk (strata) netto (9 837) (32 256) (2 238) (7 505)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 173) (23 774) (2 314) (5 532)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 982) (9 083) (1 588) (2 113)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (399) (1 893) (91) (440)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 988 6 486 1 135 1 509
Przepływy pieniężne netto, razem (2 393) (4 490) (544) (1 045)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,28) (0,90) (0,06) (0,21)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem 92 582 97 076 20 337 22 796
Aktywa obrotowe 52 819 57 225 11 603 13 438
Aktywa trwałe 39 763 39 851 8 735 9 358
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 778 109 099 25 213 25 619
Zobowiązania długoterminowe 14 627 15 021 3 213 3 527
Zobowiązania krótkoterminowe 100 151 94 078 22 000 22 092
Kapitał własny (22 196) (12 023) (4 876) (2 823)
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 844 8 385
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,62) (0,34) (0,14) (0,08)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »