Reklama

REDAN (RDN): REDAN SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 944 111 869 25 982 26 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 549) (1 651) (1 984) (388)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 119) (1 074) (2 581) (252)
Zysk (strata) netto (11 202) (1 294) (2 600) (304)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (11 202) (1 294) (2 600) (304)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 135 (6 029) 728 (1 417)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (244) (6 097) (57) (1 433)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 556) 11 330 (825) 2 664
Przepływy pieniężne netto, razem (665) (796) (154) (187)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,31) (0,04) (0,07) (0,01)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 153 321 157 715 35 056 36 678
Aktywa obrotowe 73 776 89 870 16 868 20 900
Aktywa trwałe 79 545 67 845 18 188 15 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 118 31 310 8 715 7 281
Zobowiązania długoterminowe 12 342 11 400 2 822 2 651
Zobowiązania krótkoterminowe 25 776 19 910 5 894 4 630
Kapitał własny 115 203 126 405 26 341 29 397
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 165 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,23 3,54 0,74 0,82
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA01.01.2019 - 30.09.201901.01.2018 - 30.09.2018 (*)01.01.2019 - 30.09.201901.01.2018 - 30.09.2018 (*)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 915 388 072 68 680 91 236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (45 991) (19 806) (10 674) (4 656)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 757) (23 920) (4 353) (5 624)
Zysk (strata) netto (29 693) (28 550) (6 892) (6 712)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 443) (17 169) (2 424) (4 036)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 639 (39 527) 4 558 (9 293)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 785) (7 014) (1 807) (1 649)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 511) 37 151 (4 993) 8 734
Przepływy pieniężne netto, razem (9 657) (9 390) (2 241) (2 208)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,83) (0,80) (0,19) (0,19)
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 140 105 298 838 32 034 69 497
Aktywa obrotowe 91 039 222 209 20 816 51 677
Aktywa trwałe 49 066 76 629 11 219 17 821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 044 268 507 26 990 62 443
Zobowiązania długoterminowe 18 535 35 511 4 238 8 258
Zobowiązania krótkoterminowe 99 509 232 996 22 752 54 185
Kapitał własny 22 061 30 331 5 044 7 054
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 165 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,62 0,85 0,14 0,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »