Reklama

ALTERCO (ALT): Rejestracja akcji serii H w KDPW

Raport bieżący nr 63/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alterco SA informuje, że w dniu 24 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 627/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 962/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Treść otrzymanej uchwały:

"§ 1.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ALTERCO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia zmienić Uchwałę Nr 962/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 października 2011 r., w ten sposób, że:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ALTERCO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.236.832 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii H spółki ALTERCO S.A. o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLSRBEX00014, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki ALTERCO S.A. oznaczone kodem PLSRBEX00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.";

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Zarejestrowanie akcji, o których mowa w ust. 1, w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.";

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii H pod kodem PLSRBEX00014 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.";

4) po §2 dodaje się § 3w brzmieniu:

" §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zbigniew Zuzelski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | Alterco SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »