Reklama

STALPROD (STP): Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i innych zmian w statucie Emitenta

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Stalprodukt S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS ("Sąd") wpisu w przedmiocie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta uchwalonego w dniu 20 czerwca 2016 r. uchwałą nr XXXIII/13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Reklama

Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 13 450 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 11 160 534 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote), tj. o kwotę 2 289 466 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez umorzenie 1 144 733 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym 56 517 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) Akcji serii A, 224 460 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt) Akcji serii B, 863 756 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) Akcji serii E, ("Akcje”) o łącznej wartości 2 289 466 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).

Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba akcji wynosi 5.580.267 oraz ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 12.198.535 głosów.

W związku z powyższym zmianie uległa treść §7 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowej otrzymał następująca treść

§7

Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 11 160 534 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5 580 267 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób: a) 73 483 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A, o Nr od A 00000001 do A 00073483, 16 b) 295 540 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o Nr od B 00000001 do B 00295540, c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o Nr od C 00000001 do C 00780000, d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o Nr od D 00000001 do D 00780000, e) 1 346 244 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E, o Nr od E 00000001 do E 01346244, f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o Nr od F 00000001 do Nr F 01105000, g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o Nr od G 00000001 do Nr G 01200000. 2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

Poza powyższym Zarząd Emitenta informuje, że powziął informację o dokonaniu przez Sąd w dniu 28 czerwca 2016 roku wpisu w zakresie zmian do statutu Emitenta uchwalonych w dniu 20 czerwca 2016 r. uchwałą nr XXXIII/14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dotyczących zmiany §24, §26 ust. 1, §27 ust. 3, §28 ust. 10, §28 ust. 11, oraz usunięcia §29 ust. 4 i §36 ust. 13, a także zastąpienia przez dotychczasowy §36 ust. 14 wykreślonego § 36 ust. 13.

W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §15 w zw. z §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-01Piotr JaneczekPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny .

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »