Reklama

CENTKLIMA (CKL): Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki - raport 108

Raport bieżący nr 108/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z §15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd rejestrowy, właściwy dla siedziby Spółki obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

Reklama

Wobec powyższego, Zarząd Spółki informuje, iż:

1) rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta przez Sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 31 sierpnia 2012 roku,

2) kapitał zakładowy Emitenta został obniżony stosownie do treści uchwały nr 04/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku z kwoty 851.862,50 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 847.027,30 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy),

3) powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 04/08/2012 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego było następstwem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 03/08/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/08/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, zatwierdzonej Uchwałą nr 04/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku oraz na podstawie uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel,

4) obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, to jest o kwotę 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy), w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki w liczbie 48.352 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy),

5) obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych Spółki w liczbie 48.352 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa).

Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki wynosi 847.027,30 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 8.470.273 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

(a) 5.051.648 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii A,

(b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B,

(c) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii C.

Po obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta, z wszystkich akcji Spółki, to jest z 8.470.273 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy), przysługuje 8.470.273 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Marek Perendyk - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »