ALTUSTFI (ALI): Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez umorzenie akcji Spółki oraz zmiana statutu Spółki - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zawierającego informacje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2017 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 17 maja 2017 r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.341.000,00 (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy 00/100) złotych, poprzez umorzenie 13.410.000 (trzynastu milionów czterystu dziesięciu tysięcy) akcji serii F Spółki.

Reklama

Przedmiotowego wpisu dokonano z dniem 17 maja 2017 r.

Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 13.410.000 (trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy).

Umorzone akcje stanowiły akcje własne Spółki. Zgodnie z art. 364 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks

spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm., "KSH”) Spółka nie wykonywała prawa głosu z posiadanych akcji własnych.

Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r. Umorzenie akcji dokonane zostało na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umorzyła akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

Po rejestracji obniżenia zakładowego wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.552.000 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

7) 600.000 (sześćset tysięcy akcji) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi aktualnie: 53.020.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia tysięcy głosów).

W związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Sąd rejestrowy dokonał również rejestracji zmiany § 6 ust. 1 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §6 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.893.000,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

7) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Aktualna treść §6 ust. 1 statutu Spółki:

""1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.552.000 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 1.030.000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 2.970.000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

7) 600.000 (sześćset tysięcy akcji) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

Ponadto, w nawiązaniu do:

• raportu nr 61/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia oferty skupu akcji własnych (II transza),

• raportu nr 65 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zakończenia oferty skupu akcji własnych (II transza),

• raportu nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia oferty skupu akcji własnych (III transza) oraz

• raportu nr 84/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakończeniu oferty skupu akcji własnych (III transza),

- Spółka informuje, iż wypłata wynagrodzenia z II transzy skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w 2016 r., zakończonej w dniu 6 października 2016 r. oraz III transzy skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w 2016 r., zakończonej w dniu 15 grudnia 2016 r., zostanie zrealizowana, zgodnie z art. 456 § 3 KSH, niezwłocznie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, tj. po dniu 17 listopada 2017 r.

Dokładny termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu II oraz III transzy skupu akcji własnych Spółki, przeprowadzonego w roku 2016 r. zostanie wskazany w oddzielnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Spółki.

W związku z zarejestrowaniem zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r., od dnia rejestracji przedmiotowych zmian obowiązuje nowy tekst jednolity statutu Spółki uchwalony na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r.

Tekst jednolity statutu, uwzględniający powyższe zmiany, został opublikowany jako załącznik do raportu nr 3 /2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9) i 12), § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-17Krzysztof MazurekCzłonek Zarządu
2017-05-17Andrzej LadkoCzłonek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »