Reklama

ROPCZYCE (RPC): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 64/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. ("Spółka”) informuje, że

Reklama

powziął informację o dokonaniu w dniu 23 grudnia 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 4.866.292,50 PLN (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 17.531.585,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) nowych akcji Spółki na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Wobec powyższego, aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.531.585,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;

- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do

nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;

- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D

o numerach od D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;

- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0000001 do E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Powyższa struktura kapitału zakładowego Spółki zgodna jest z aktualnym brzmieniem art. 9 Statutu Spółki.

Ogólna liczba głosów w Spółce – po zarejestrowaniu omawianej zmiany wysokości jej kapitału zakładowego – wynosi 7.012.634.

Emisja akcji serii E nastąpiła na podstawie zgód wyrażonych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz odpowiednich uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. oraz 16 listopada 2016 r., o których Spółka informowała w tych dniach za pośrednictwem raportów bieżących nr 35/2016 oraz 54/2016.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-23Józef SiwiecPrezes Zarządu
2016-12-23Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »