Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura WA.XIII NS-REJ. KRS/022360/12/392) wraz z zaświadczeniem o dokonaniu w dniu 23 czerwca 2012 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 1 206 175 300 złotych do kwoty 1 434 646 300 złotych, czyli o kwotę 228 471 000 złotych w wyniku emisji 4 569 420 akcji zwykłych na okaziciela Serii N.

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Banku wynosi 1 434 646 300 złotych i dzieli się na 28 692 926 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 złotych każda, uprawniających do wykonywania 28 692 926 głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

2. Struktura kapitału zakładowego

Struktura kapitału zakładowego Banku przedstawia się następująco:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria /emisja // Rodzaj akcji // Rodzaj uprzywilejowania // Liczba akcji // Wartość serii /emisji wg wartości nominalnej (w zł) // Sposób pokrycia kapitału // Data rejestracji //Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe brak 634 060 31 703 000 gotówka 19.12.1990 od daty pełnej wpłaty za akcje

B zwykłe brak 1 115 940 55 797 000 gotówka 30.04.1991 od daty pełnej wpłaty za akcje

C zwykłe brak 2 000 000 100 000 000 gotówka 14.07.1994 01.01.1994

D zwykłe brak 1 250 000 62 500 000 gotówka 11.07.1996 01.01.1995

E zwykłe brak 1 250 000 62 500 000 gotówka 11.04.1997 01.01.1996

F zwykłe brak 625 000 31 250 000 gotówka 04.06.1998 01.01.1997

G zwykłe brak 740 000 37 000 000 gotówka 04.06.1998 01.01.1997

H zwykłe brak 761 500 38 075 000 gotówka 08.10.1999 01.01.1999

I zwykłe brak 1 675 300 83 765 000 gotówka 03.07.2000 01.01.1999

J zwykłe brak 5 025 900 251 295 000 gotówka 28.06.2001 01.01.2000

K zwykłe brak 1 693 480 84 674 000 gotówka 02.01.2007 01.01.2006

L zwykłe brak 5 243 532 262 176 600 majątek Dominet Banku SA 31.07.2009 01.01.2009

M zwykłe brak 2 108 794 105 439 700 gotówka 14.09.2009 01.01.2009

N zwykłe brak 4 569 420 228 471 000 gotówka 23.06.2012 01.01.2012

Liczba akcji razem 28 692 926

Kapitał zakładowy razem 1 434 646 300

Wartość nominalna jednej akcji = 50 zł

3. Struktura akcjonariariatu

Na dzień 25 czerwca 2012 roku struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku przedstawia się następująco:

liczba akcji // % udział w kapitale zakładowym//liczba głosów na WZA// % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

BNP Paribas* //28 661 545 //99,89% //28 661 545 //99,89%

Fortis Bank SA/NV* //23 418 013 //81,62% //23 418 013 //81,62%

Dominet SA** // 5 243 532 //18,27% //5 243 532 //18,27%

Pozostali //31 381 //0,11% //31 381 //0,11%

Razem: //28 692 926 //100,00% //28 692 926 //100,00%

* BNP Paribas SA jest podmiotem dominującym (74,93% akcji) w stosunku do Fortis Bank SA/NV z siedzibą w Brukseli.

** Fortis Bank SA/NV posiada 100% akcji Dominet SA.

4. Zmiana Statutu

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść paragrafu 6 Statutu Banku:

Dotychczasowe brzmienie:

"§6. Kapitał zakładowy banku wynosi 1 206 175 300 złotych (jeden miliard dwieście sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 24 123 506 (dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda."

Obowiązujące brzmienie:

§6

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 434 646 300 złotych (jeden miliard czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Banku ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w oparciu o dotychczas obowiązujący tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9), §15 oraz §38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Załączniki:

Plik;Opis

RB17_BNPPL_Podwyższeniekapitału_Statut_zal1.pdf;Statut Banku - tekst jednolity

RB17_BNPPL_Capital_Increase_Statute_encl1.pdf;Statute - consolidated text


Frederic Amoudru - prezes zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Bank Polski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »