Reklama

ZREMB (ZRE): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 27 marca 2019 roku informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie otrzymanego postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 maja 2019 roku.

Reklama

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 249 999,50 zł, tj. z kwoty 5.738.544,50 zł do kwoty 5.988.544,00 zł, w drodze emisji 499.999 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.988.544,00 zł złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote)

i dzieli się na 11.977.088 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;

b) 4.000.000(słownie: cztery miliony) akcji serii B;

c) 900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;

d) 1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D;

e) 280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;

f) 320.000(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;

g) 497.600(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;

h) 1.182.400(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;

i) 142.500(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;

j) 2.754.589(słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt

dziewięć) akcji serii H;

k) 499.999(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii H1.

3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H

objętych w zamian za wkłady niepieniężne.

4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji

lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

6. Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela.

Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 11.977.088 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 750.000,50 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i pięćdziesiąt groszy).

W ocenie Zarządu Emitenta otrzymane postanowienie obarczone jest wadą prawną, w związku z czym Zarząd Emitenta zamierza złożyć zażalenie na w/w Postanowienie w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
2019-06-07Marcin GarusWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »