Reklama

INC (INC): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i innych zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Reklama

Rejestracja nastąpiła w dniu 29 lipca 2020 r. Rejestracji podlegały zmiany w zakresie kapitału zakładowego, uchwalone uchwałami WZA nr 4, 5, 6, 7 z dnia 21 listopada 2019 r.

Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.204.309,90 zł (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 3 (trzy) głosy na jedną akcję,

b) 7.593.099 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 12.043.099 sztuk (dwanascie milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć). Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 13.543.099 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć).

Spółka wskazuje, że nastąpiło wygaśnięcie określonego w uchwałach WZA warunku uprawniającego do nabycia akcji w celu umorzenia akcji poszczególnych serii. Spółka wskazuje jednakże, że wprowadzanie poszczególnych serii do obrotu następować będzie nie częściej niż co 12 miesięcy. Spółka przewiduje, że wprowadzenie serii C do obrotu na rynku giełdowym nastąpi nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2020 r., wprowadzenie serii D nastąpi po upływie co najmniej 12 miesięcy od wprowadzenia serii C, a wprowadzenie serii E nastąpi po upływie co najmniej 12 miesięcy od wprowadzenia serii D.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zgodnie z raportem nr 13/2020 i 14/2020, z uwagi na objęcie części akcji serii C, D, E przez pana Pawła Śliwińskiego, jego łączny udział procentowy w ogólnej liczbie głosów pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 32,7 % w ogólnej liczbie głosów.

Pozostałe zmiany statutu zarejestrowane przez sąd, uchwalone uchwałą WZA nr 10 z dnia 21 listopada 2019 r.:

1) § 5 ust. 1 Statutu przyjął następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.”

§ 5 ust. 4 Statutu przyjął następujące brzmienie:

"Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.”.

2) § 6 Statutu przyjął następujące brzmienie:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu

3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu.”.

3) § 7 Statutu przyjął następujące brzmienie:

"Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”.

4) § 9 ust. 4 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

"Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Paweł ŚliwińskiPrezes ZarząduPaweł Śliwiński
2020-07-29Sebastian HuczekWiceprezes ZarząduSebastian Huczek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »