Reklama

INTERSPPL (IPO): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A.

Raport bieżący nr 54/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") powziął dziś informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. o sygnaturze KR.XII NS-REJ.KRS/15751/20/77 - zmiany § 5 ust. 1 Statutu INTERSPORT Polska S.A. w związku ze zmianą wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki.

Reklama

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki jest wynikiem subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych) 3.750.000 Akcji Serii H, o zakończeniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37 z dnia 17 sierpnia 2020 roku. Podstawą emisji Akcji Serii H jest Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2020 roku (raport bieżący nr 9/2020 z dnia 27lutego 2020 roku).

Nowa wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. to 3.413.070,00 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 40.097.366 głosów (słownie: czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nowe akcje serii H stanowią 10,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki (słownie: dziesięć i dziewięćdziesiąt dziewięć dziesiątych procenta) i uprawniają do oddania 9,35% głosów na WZA (słownie: dziewięć i trzydzieści pięć dziesiątych procenta).

Ujawniony w rejestrze (w wyniku zmiany) kapitał zakładowy Spółki INTERSPORT Polska S.A. dzieli się na

• 5.966.666 akcji imiennych uprzywilejowanych stanowiących 17,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do oddania 11.933.332 głosów, co stanowi 29,76% w ogólnej liczbie głosów na WZA,

• 28.164.034 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 82,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do oddania 28.164.034 głosów, co stanowi 70,24% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Aktualna struktura kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. przedstawia się następująco:

1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1,

5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,

6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

8) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G

9) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje aktualny wypis z KRS INTERSPORT Polska S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 Poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-19 Artur MikołajkoPrezes Zarządu
2020-11-19 Agnieszka WagnerProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »