Reklama

AIRWAY (AWM): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutuRejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu

Raport bieżący nr 17/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zarejestrowaniu w dniu 13 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii C.

Reklama

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji podwyższenia wynosi 54.418.444,00 zł i dzieli się na 54.418.444 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 43.518.444 akcji serii A,

- 6.000.000 akcji serii B,

- 4.900.000 akcji serii C.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Emitenta po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 54.418.444 głosów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii C, o którym mowa powyżej zarejestrowana została zmiana § 6 ust. 1 statutu Spółki uwzględniająca to podwyższenie oraz zmiana statutu przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 19 maja 2016 r. w zakresie dodania § 6b statutu w brzmieniu wskazanym poniżej:

"1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) poprzez emisję do 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii D w ramach kapitału docelowego wygasa 19 maja 2019 r.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii D emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej serii D nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Cena emisyjna akcji serii D wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym nie może być niższa niż najniższa cena, po której oferowane było nabycie akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 maja 2016 roku, jeżeli emisja akcji serii D nastąpi po rozpoczęciu oferowania akcji serii C.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-13MAREK ORŁOWSKIPREZES ZARZĄDU
2016-07-13ANNA ARANOWSKA-BABLOKCZŁONEK ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »