Reklama

URSUS (URS): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście (Emitent) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2013 roku powziął informację, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 marca 2013 roku postanowiono o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 22.180.000 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 26.180.000 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 4.000.000 (czterech milionów) złotych w drodze emisji 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz zarejestrowano zmianę w Statucie Emitenta wynikająca z Uchwały numer 4/2012 podjętej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2012 roku, o podjęciu której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 2 września 2012 roku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N wynosi obecnie 26.180.000 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy).

Reklama

Postanowienie jest natychmiast wykonalne i wpis na jego podstawie nastąpił, zgodnie z adnotacją na odpisie postanowienia (zaświadczeniu o dokonaniu wpisu z dnia 28 marca 2013 r.), w dniu 28 marca 2013 roku.

W związku z powyższymi zmianami w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje jednolity tekst Statutu (załącznik nr 1) wraz z informacją o dokonanych w nim zmianach (załącznik nr 2).

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu bieżącego stanowi § 5 ust. 1 pkt 9, § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-05Adam DobielińskiPrezes Zarządu
2013-04-05Karol ZarajczykWiceprezes Zarządu
2013-04-05Jan WielgusCzłonek Zarządu
2013-04-05Wojciech ZachorowskiCzłonek Zarządu
2013-04-05Tadeusz UstyniukCzłonek Zarządu
2013-04-05Marcin MatusewiczProkurent
2013-04-05Agnieszka WiśniewskaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »