Reklama

EMCINSMED (EMC): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny SA - raport 55

Raport bieżący nr 55/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 13 lipca 2015 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 9 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian umowy Spółki.

Reklama

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny został podwyższony z kwoty 48.078.096,00 zł (słownie: czterdzieści osiem miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złote) do kwoty 53.141.384,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) tj. o kwotę 5.063.288,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) .

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 1.265.822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) za każdą akcję z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonych akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu powyższej jego zmiany wynosi 53.141.384,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 13.285.346 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 4 zł (słownie: cztery złote) każda, na co składa się:

- 1.500.038 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 2.500.062 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 737.512 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4,00 złote każda,

- 1.265.822 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 złote każda.

Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 14.785.384 (słownie: czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 lipca 2015 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 9 lipca 2015 r. zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

"§ 5

Kapitał zakładowy Spółki 53 141 384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z §5 ust.1 pkt 9) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-13Agnieszka SzparaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »