PBOANIOLA (PBO): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PBO Anioła S.A. w wyniku emisji akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki - raport 19

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 czerwca 2011r., dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.400.000 akcji serii C oraz zmianie treści §7 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz Oświadczenia Zarządu z dnia 20 maja 2011 roku.

Reklama

I. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 674.000,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na:

a) 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A,

b) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,

c) 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

d) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 6.740.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy) akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 9.964.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów.

II. Dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.000,00 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące) złotych i dzieli się na:

a) 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A,

b) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,

c) 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotego.

3. Akcje serii A oraz akcje serii B wydane są za udziały w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego "Anioła" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem Spółki i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.

4. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy.

5. Na żądanie akcjonariusza, akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

6. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie co do głosu tych akcji wygasa, za wyjątkiem wskazanym w §8 ust. 4 Statutu."

 Treść §7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 674.000,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na:

a) 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A,

b) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,

c) 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

d) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

2. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotego.

3. Akcje serii A oraz akcje serii B wydane są za udziały w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego "Anioła" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem Spółki i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.

4. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy.

5. Na żądanie akcjonariusza, akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

6. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie co do głosu tych akcji wygasa, za wyjątkiem wskazanym w §8 ust. 4 Statutu."

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »