Reklama

RYVU (RVU): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu Therapeutics S.A. / Registration of share capital increase - raport 29

Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.388.491,60 PLN (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100 złotych) do kwoty 7.342.189,60 PLN (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,40 PLN każda ("Akcje Serii I") ("Rejestracja") wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji Akcji Serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Po Rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.342.189,60 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych) i dzieli się na 18.355.474 (osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, w tym:

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.329.500;

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.833.000;

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 551.066;

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000;

f) 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891;

g) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G1 o numerach od 000.001 do 327.886;

h) 327.886 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G2 o numerach od 000.001 do 327.886;

i) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii H o numerach od 0.000.001 do 2.200.000;

j) 2.384.245 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o numerach od 0.000.001 do 2.384.245.

[***English version***]

The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby announces that on August, 18 2020 the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register registered a change in the Company’s share capital from PLN 6,388,491.60 (six million three hundred eighty-eight thousand four hundred ninety-one 60/100 złoty) to PLN 7,342,189.60 (seven million three hundred forty-two thousand one hundred eighty-nine 60/100 złoty) through the issue of ordinary bearer Series I shares with a nominal value of PLN 0.40 each ("Series I Shares") ("Registration") pursuant to the Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 13 July 2020 on increasing share capital through an issue of ordinary Series I Shares with a complete exclusion of the pre-emptive rights of existing shareholders, on dematerialization of Series I Shares and rights to these shares, application for admission and introduction to trading on the regulated market of Series I Shares and the rights to these shares and on amending the Company’s Articles of Association.

Following the Registration the share capital of the Company amounts to PLN 7,342,189.60 (seven million three hundred forty-two thousand one hundred eighty-nine 60/100 złoty) and is composed of 18.355.474 (eighteen million three hundred fifty five thousand four hundred seventy four) shares with a nominal value of PLN 0.40 (forty groszy) each, including:

a) 4.050.000 (four million and fifty thousand) preferred A series registered shares with numbers from 0.000.001 to 4.050.000;

b) 1.329.500 (one million three hundred and twenty-nine thousand five hundred) series B ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 1.329.500;

c) 1.833.000 (one million eight hundred and thirty-three thousand) series C ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 1.833.000;

d) 551.066 (five hundred and fifty-one thousand sixty-six) series D ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 551.066;

e) 2.700.000 (two million seven hundred thousand) series E ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 2.700.000;

f) 2.651.891 (two million six hundred and fifty-one thousand eight hundred and ninety-one) series F ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 2.651.891;

g) 327.886 (three hundred and twenty-seven thousand eight hundred and eighty-six) series G1 ordinary bearer shares with numbers from 000.001 to 327.886;

h) 327.886 (three hundred and twenty-seven thousand eight hundred and eighty-six) series G1 ordinary bearer shares with numbers from 000.001 to 327.886;

i) 2.200.000 (two million two hundred thousand) series H ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 2.200.000;

j) 2.384.245 (two million three hundred eighty-four thousand two hundred forty-five) series I ordinary bearer shares with numbers from 0.000.001 to 2.384.245.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-19Paweł PrzwięźlikowskiPrezes Zarządu
2020-08-19Krzysztof BrzózkaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »