Reklama

ALTUSTFI (ALI): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 58/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. o objęciu akcji serii E Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka) w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 5.769.000,00 (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, Spółka informuje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 lutego 2015 r. przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zł, w wyniku zarejestrowania objęcia 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Reklama

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa powyżej, wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosiła 5.757.000,00 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.769.000 (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że

jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,

2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 65.190.000

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-11Krzysztof MazurekCzłonek Zarządu
2015-02-11Jakub RybaCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: rejestracje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »