Reklama

PKPCARGO (PKP): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki PKP CARGO S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 11 marca 2014 r., Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 kwietnia 2014 r., na mocy którego zarejestrowana została zmiana statutu Spółki ("Statut”), dokonana w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 60/2013 z dnia 2 października 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dokonana została rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 1.448.902 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcji zwykłych imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.

Reklama

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji oraz głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 44.786.917 (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście).

Ponadto, Zarząd Spółki podaje do wiadomości, iż Statut został zmieniony w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.166.900.750 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

1) 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; oraz

2) 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

Nowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;

b) 15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;

c) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z póź. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Adam PurwinPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »