Reklama

TXM (TXM): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego TXM S.A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. – informuje, iż w dniu 6 września 2018 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 3 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następującego wskutek emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych Spółki imiennych serii B, a także związanych z tym zmian Statutu Spółki.

Reklama

Wskazane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikają z następujących uchwał:

a) uchwały nr 8 Zarządu Spółki z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji Spółki serii G (w tym §6 ust. 1 Statutu Spółki), powziętej na podstawie upoważnienia zawartego w §3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, której treść stanowi załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 21/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku;

b) uchwały nr 9 Zarządu Spółki z dnia 13 sierpnia 2018 r. powziętej na podstawie upoważnienia zawartego w §6a Statutu Spółki, w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 2.324.002,00 zł poprzez emisję 1.162.001 akcji zwykłych imiennych serii B w ramach subskrypcji prywatnej w granicach kapitału docelowego, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji zwykłych imiennych serii B oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

W efekcie wspomnianej na wstępie decyzji Sądu zarejestrowane zostało:

a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.575.998 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) dokonane poprzez emisję 4.287.999 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.324.002,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwa złote) dokonane poprzez emisję 1.162.001 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji zwykłych imiennych serii B.

W związku z opisywaną w niniejszym raporcie rejestracją zmian Statutu Spółki, wysokość kapitału zakładowego Spółki wzrosła z kwoty 66.880.000,00 zł do kwoty 77.780.000,00 zł, natomiast wysokość możliwego do realizacji

kapitału docelowego zastrzeżonego w Statucie Spółki została obniżona z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 7.675.998,00 zł.

Po opisywanej w niniejszym raporcie rejestracji zmian Statutu Spółki, ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 50.890.000, natomiast kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.890.000 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym:

a) 21.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.162.001 akcji zwykłych imiennych serii B,

c) 12.000.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii C1 oraz

d) 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcje serii C1 są uprzywilejowane w ten sposób, iż z każdej z akcji przysługuje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po opisywanej w niniejszym raporcie rejestracji zmian Statutu Spółki § 6 ust. 1 tego aktu wewnętrznego Spółki uzyskał nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77.780.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 38.890.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym:

a) 21.440.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A;

b) 1.162.001 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1162001;

c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 00000001 do 12000000;

d) 4.287.999 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 0000001 do 4287999.”

Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający opisywaną w niniejszym raporcie rejestrację zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-06Marcin GregorowiczPrezes Zarządu
2018-09-06Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »