Reklama

NETIA (NET): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - raport 127

Raport bieżący nr 127/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”, "Netia”) informuje, że Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 29 listopada 2016 roku wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: "KRS”) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 114.706 (słownie: stu czternastu tysięcy siedmiuset sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii L. O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Netia informowała w raporcie bieżącym Spółki nr 101/2016 z dnia 2 września 2016 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r. oraz §5A Statutu Spółki.

Reklama

Wysokość kapitału zakładowego ujawniona w KRS po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 348.348.161,00 złotych. Kapitał zakładowy ujawniony w KRS dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 348.348.161 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Struktura kapitału ujawniona w KRS po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: 1.000 (słownie: tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 347.908.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 437.387 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Jednocześnie Zarząd Netia wyjaśnia, że powyższy wpis nie ujawnia podwyższenia kapitału zakładowego związanego z ostatnim objęciem 14.890 (słownie: czternastu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu) akcji serii L przez osoby uprawnione (por. raport bieżący Spółki nr 104/2015 z dnia 26 października 2016 r.), wskutek którego aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 348.363.051,00 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden i 00/100) złotych. Wniosek w sprawie ujawnienia aktualnego kapitału zakładowego został złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 9) oraz §15. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-02Tomasz SzopaPrezes Zarządu
2016-12-02Katarzyna Iwuć Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »