Reklama

REDWOOD (RWD): Rejestracja przez Sąd połączenia (scalenia) akcji Spółki - raport 21

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd REDWOOD HOLDING S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian w Statucie Spółki w zakresie liczby akcji w poszczególnych seriach w związku z ich połączeniem (scaleniem).

W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z 2,00 zł (dwóch złotych) do 20,00 zł (dwudziestu złotych) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 25.500.000 do 2.550.000 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

Reklama

W związku z powyższym Art. 8 oraz Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymały nowe, następujące brzmienie:

Art. 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.000.000 (pięćdziesiąt jeden milionów) złotych i dzieli się na:

1. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych kolejnymi numerami od A 00.001 do A 75.000, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych, oraz

2. 2.090.950 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B oznaczonych kolejnymi numerami od B 0.000.001 do B 2.090.950, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych oraz

3. 376.550 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C oznaczonych kolejnymi numerami od C 000.001 do C 376.550, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych oraz

4. 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D oznaczonych kolejnymi numerami od D 0001 do D 7.500, każda o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) złotych.

Art. 9 ust. 1

1. W Spółce wyemitowano:

- akcje na okaziciela serii A oznaczone kolejnymi numerami od A 00.001 do A 75.000 objęte za wkład pieniężny, które zostały pokryte w całości gotówką wpłaconą do Spółki przed jej zarejestrowaniem, oraz

- akcje na okaziciela serii B oznaczone kolejnymi numerami od B 0.000.001 do B 2.090.950, które zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 41.819.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy) złotych w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego prowadzonego pod nazwą "Michał Nowacki COMPLEX Agencja Obrotu Normaliami” przez Michała Tomasza Nowackiego, wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 36316 obejmującego w szczególności:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/40, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3105 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088552/8,

2. prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności posadowionego na działce o numerze ewidencyjnym 4/41, z obrębu W-27, o powierzchni 0,3637 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088553/5,

3. udział w wysokości 104/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 4/61, z obrębu W-27, o powierzchni 0,7793 ha położonej w Łodzi przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 143, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1M/00088551/1, oraz

4. inne składniki wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, w szczególności opisane w Załączniku numer 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2006 (dwa tysiące szóstego) roku, zaprotokołowanego przez notariusza Marka Rudzińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie (kod pocztowy 01-797) przy ulicy Powązkowskiej 44 c, za Rep. A nr 3155/2006, oraz

- akcje na okaziciela serii C oznaczone kolejnymi numerami od C 000.001 do C 376.550 objęte za wkład pieniężny,

- akcje na okaziciela serii D oznaczone kolejnymi numerami od D 0001 do D 7.500 objęte za wkład pieniężny.

Po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 2.550.000 głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-07Michał Nowacki Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »