OEX (OEX): Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki - raport 29

Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OEX Spółki Akcyjnej ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz zmiany Statutu ("Uchwała”).

Reklama

W związku z podjęciem Uchwały i rejestracją zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został zwiększony z kwoty 1.377.707,80 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 1.597.996,80 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi 9.371.296 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów, a kapitał zakładowy dzieli się na 7.989.984 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym (i) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; (ii) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B; (iii) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C; oraz (iv) 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.377.707,80 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych 80/100) i dzieli się na:

a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,

c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C.”

Nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.597.996,80 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1.381.312 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 3.729.535 (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B,

c) 1.777.692 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-05Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2018-09-05Robert Krasowski Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »