Reklama

KREDYTB (KRB): Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A.

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Kredyt Bank S.A w związku z uprawomocnieniem się w dniu 23 marca 2010 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 26.02.2010 r., w sprawie zarejestrowania zmian Statutu Banku wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r, podaje do wiadomości informację o ww. zmianach:

1. § 18 Statutu Banku

Dotychczasowa treść § 18 Statutu Banku:

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 lub 11 Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie .

2. W skład 9 osobowej Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 osób posiadających obywatelstwo polskie.

3. W skład 11 osobowej Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 6 osób posiadających obywatelstwo polskie.

4. Liczbę Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego

Nowe brzmienie § 18:

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 lub 9 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. W skład 7 osobowej Rady Nadzorczej wchodzą co najmniej 4 osoby posiadające obywatelstwo polskie.

3. W skład 9 osobowej Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 osób posiadających obywatelstwo polskie.

4. Liczbę Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

2. § 20 Statutu Banku

Dotychczasowa treść § 20 Statutu Banku:

§ 20.

W razie ustąpienia Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Liczba Członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych Członków Rady.

Dokooptowani Członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu odnośnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 20 skreślono

3. § 22 Statutu Banku:

Dotychczasowa treść § 22 Statutu Banku:

§ 22.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie wszystkich jej Członków i wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku jeśli przedmiotem uchwały Rady Nadzorczej ma być powołanie lub odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych Członków :

- przy 9 osobowym składzie Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 7 Członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego,

- przy 11 osobowym składzie Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność 9 Członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust 3, zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwały o powołaniu i odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego Członków podejmowane są kwalifikowaną większością głosów.

Przy 9 osobowym składzie Rady Nadzorczej wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje odpowiednio:

- przy obecności 9 - 7 Członków Rady,

- przy obecności 8 - 6 Członków Rady,

- przy obecności 7 - 5 Członków Rady.

Przy 11 osobowym składzie Rady Nadzorczej wymóg kwalifikowanej większości jest spełniony, jeśli za przyjęciem uchwały głosuje odpowiednio:

- przy obecności 11 - 9 Członków Rady,

- przy obecności10 - 8 Członków Rady,

- przy obecności 9 - 7 Członków Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane poza posiedzeniami Rady:

- w trybie pisemnym,

- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Dla ważności uchwały podjętej w tym trybie niezbędne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich Członków Rady.

6. Udział w podejmowaniu uchwał na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, a także możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania, zawieszenia w czynnościach tych osób.

Uchwały w tych sprawach mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu Rady, a prawo do udziału w ich podejmowaniu mają wyłącznie Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

Nowe brzmienie § 22:

§ 22.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie wszystkich jej Członków i wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane poza posiedzeniami Rady:

- w trybie pisemnym,

- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Dla ważności uchwały podjętej w tym trybie niezbędne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich Członków Rady.

5. Udział w podejmowaniu uchwał na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, a także możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania, zawieszenia w czynnościach tych osób. Uchwały w tych sprawach mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu Rady, a prawo do udziału w ich podejmowaniu mają wyłącznie Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje tekst jednolity statutu, uwzględniający dokonane zmiany.

Załączniki:

Plik;Opis
Maciej Bardan - Prezes Zarządu
Konrad Anczaruk - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »