Reklama

BUMECH (BMC): Rejestracja przez Sąd zmian Statutu - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 04.02.2019 roku powziął informację na podstawie pobranego dokumentu zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który odpowiada odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, o rejestracji w dniu 29.01.2019 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) zmian w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 4a Statutu Spółki.

Reklama

W związku z powyższym Sąd dokonał wpisu: a) obniżenia kapitału zakładowego na skutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H; b) scalenia akcji Spółki w stosunku 11:1, podwyższając tym samym wartość nominalną jednej akcji Emitenta do kwoty 8,25 zł (z 0,75 zł); c) obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki do 4,00 zł; d) wzmianki o warunkowym kapitale zakładowym do kwoty 32 000 000,00 zł.

Dokonany przez Sąd wpis jest fundamentalnym elementem układu restrukturyzacyjnego pozwalającym na pełną realizację układu z Wierzycielami po jego prawomocnym zatwierdzeniu, w tym w szczególności umożliwienie Wierzycielom objętym układem konwersji przysługujących im wierzytelności docelowo na kapitał Emitenta.

Ponadto wpis scalenia akcji umożliwi Spółce podjęcie kolejnych działań celem wykreślenia jej z Listy Alertów i powrotu do notowań ciągłych.

Po zarejestrowaniu zmian brzmienie § 4 ust. 1 i 2 oraz § 4a Statutu Emitenta jest następujące:

"§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.786.576 PLN (dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

"§ 4a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.000.000 PLN (trzydzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na:

a) nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda ("Akcje Serii I”); oraz

b) nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 4,00 PLN (cztery złote) każda ("Akcje Serii J”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako C1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii I").

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii I w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii I może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom obligacji zamiennych serii oznaczonej jako D1 emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. w restrukturyzacji z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii J").

6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii J będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Prawo do objęcia Akcji Serii J w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii J może zostać zrealizowane do dnia 19 lutego 2027 roku.”

Zmiany § 4 ust.1 i 2 Statutu wynikają z Uchwał nr 7 i 8 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 12.11.2018 roku; zaś zmiany § 4a Statutu wynikają z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12.11.2018 roku oraz Uchwał 3 i 4 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 10.12.2018 roku.

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 6 446 644 akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 6 446 644.

Po oznaczeniu dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G (seria H została unieważniona wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach) łącznie nową serią A, kapitał zakładowy Emitenta tworzy 6 446 644 akcji serii A co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz 6 446 644 głosów, co stanowi 100,00 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-04Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2019-02-04Janetta OstafinProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »