BUMECH (BMC): Rejestracja przez Sąd zmian Statutu - raport 67

Raport bieżący nr 67/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 17.10.2019 roku powziął informację

na podstawie pobranego dokumentu zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który odpowiada odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, o rejestracji w dniu 15.10.2019 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) zmian § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 Statutu Spółki.

Reklama

Sąd dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 49 681 416,00 zł w wyniku emisji akcji serii I oraz J, określając liczbę akcji Bumech wszystkich emisji na 12 420 354.

Po zarejestrowaniu zmian brzmienie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta jest następujące:

"§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 681 416,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta szesnaście złotych, 00/100) i dzieli się na 12 420 354 (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, w tym:

a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz

b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz

c) 1 653 641 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

2. Akcje serii A, I oraz J zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 12 420 354 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 12 420 354.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy

a) 6 446 644 akcji serii A stanowiących 51.904 % kapitału zakładowego oraz 6 446 644 głosów stanowiących 51,904 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) 4 320 069 akcji serii I stanowiących 34,782 % kapitału zakładowego oraz 4 320 069 głosów stanowiących 34,782 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c) 1 653 641 akcji serii J stanowiących 13,314 % kapitału zakładowego oraz 1 653 641 głosów stanowiących 13,314 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2019-10-17Michał KończakWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »