Reklama

INSTALKRK (INK): Rejestracja przez sąd zmian Statutu Instal Kraków S.A.

Raport bieżący nr 21/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Spółka Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 12 października 2020 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, na podstawie którego powzięła informację o dokonaniu w dniu 29 września 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców następujących zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ”) w dniu 22 sierpnia 2020 r.:

Reklama

1. Zgodnie z uchwałą ZWZ nr 26/08/2020:

- § 14 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie:

"Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.” ;

- § 14 ust. 4 Statutu otrzymał brzmienie:

"Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”;

- § 23 pkt 12) Statutu otrzymał brzmienie:

"wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, a także przekraczających zatwierdzone plany, obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także udzielenie pożyczki lub poręczenia, jeżeli łączna wartość transakcji z jednym podmiotem w danym roku obrotowym przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,”;

2. Zgodnie z uchwałą ZWZ nr 25/08/2020:

- § 21 ust. 1 Statutu otrzymał brzmienie:

"Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

- § 21 ust. 6 Statutu otrzymał brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały oraz określa termin do zajęcia stanowiska.”.

Na podstawie upoważnienia ZWZ, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-13Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu
2020-10-13Rafał RajtarCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »