Reklama

BNPPPL (BNP): Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. - raport 130

Raport bieżący nr 130/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.

Raport bieżący 130/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") informuje, że 27 listopada 2012 r. został powiadomiony o zarejestrowaniu postanowieniem z dnia 21 listopada 2012 r., Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianach Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W załączeniu Bank przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst statutu Banku.

Reklama

Informacja o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych na mocy ww. postanowienia Sądu Rejonowego:

1) § 13 ust. 2 zd. 2 i 3 otrzymał nowe brzmienie:

"W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów."

2) Wykreślony został dotychczasowy ust. 8 w § 16 w brzmieniu:

"8. Postanowienia ust. 3 i 4 obowiązują od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "

3) Wykreślony został dotychczasowy ust. 8 w § 20 w brzmieniu:

"8. Postanowienia § 20 ust. 1 pkt 1 lit. (k) oraz § 20 ust. 6 obowiązują od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

4) § 26 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:

"2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, ustanowieni mogą zostać także pełnomocnicy działających samodzielnie lub z drugą upoważnioną osobą (pełnomocnikiem, prokurentem lub członkiem Zarządu Banku) w granicach udzielonych im pełnomocnictw."

5) § 27 ust. 1 pkt 1 otrzymał nowe brzmienie:

"1) Centrala Banku, w skład której wchodzą: biura, departamenty, centra oraz Biuro Zarządu,"

6) Wykreślony został dotychczasowy ust. 1 w § 32 w brzmieniu:

"1. Rozporządzenie akcją imienną Banku oraz obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym wymaga uprzedniego zezwolenia Zarządu Banku, chyba że nabywcą albo zastawnikiem jest dotychczasowy akcjonariusz. Zarząd Banku udziela zezwolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności."

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) lit. a) w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis

STATUT.pdf;

STATUT_ENG.pdf;


Jacek Bartkiewicz - Prezes Zarządu
Łukasz Urbaniak - Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »