STARHEDGE (SHG): Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Hardex S.A. - raport 100

Raport bieżący nr 100/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działając w trybie art. Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu do rejestru w dniu 09 sierpnia 2012 roku zmian Statutu Spółki Hardex S.A., które zostały przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Reklama

W związku z dokonanym wpisem:

- dodano § 7a do Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"Na podstawie uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z włączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.471.294,40 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 22.797.060 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku.",

-§ 1 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

-"Spółka działa pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Libra Capital S.A.",

-§ 2 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest Warszawa.",

-§ 6 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi;

2.PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

3.PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

4.PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

5.PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;

6.PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

7.PKD 64.91.Z - Leasing finansowy;

8.PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;

9.PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

10.PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi;

11.PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

12.PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

13.PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

14.PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

15.PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

16.PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

17.PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

18.PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

19.PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

20.PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

21.PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

22.PKD 71.20 - Badania i analizy techniczne;

23.PKD 73.1 - Reklama;

24.PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

25.PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

26.PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek."

-§ 7 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 roku numer 23 w sprawie emisji waranów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższa niż 5.471.294,40 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 22.797.060 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 23.",

-§ 23 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.",

-§ 25 ust. 3 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:

1)emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,

2)emisja warrantów subskrypcyjnych,

3)zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

4)zbycie przedsiębiorstwa Spółki,

5)połączenie Spółki z inną Spółką,

6)rozwiązanie Spółki,

7)zakup akcji własnych w celu umorzenia,

8)umorzenie akcji.",

-§ 14 ust. 3 Statutu Spółki został wykreślony,

-dodano § 131 do Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"1. W terminie do dnia 28 czerwca 2015 roku, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 2.051.734,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 80/100), poprzez emisję nie więcej niż 8.548.895 (osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady niepieniężne.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego."

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż uległy zmianie dane teleadresowe Spółki - aktualny adres spółki to ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, a nowe dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.libracapital.pl

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539).
Inez Krawczyńska - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Hardex SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »