Reklama

CORMAY (CRM): Rejestracja przez sąd zmiany statutu

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka"), w związku z powzięciem w dniu 31.10.2018 r. informacji o rejestracji przez sąd zmiany statutu Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda ("Akcje serii M") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 7 sierpnia 2018 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

1) data zarejestrowania przez sąd zmiany statutu Spółki: 31.10.2018 r.,

2) wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki: kapitał zakładowy Spółki wynosi 84.205.008 zł

i dzieli się na 84.205.008 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a) 6.882.161 szt. akcji serii A o numerach od 1 do 6.882.161,

b) akcje serii B w liczbie 2.500.000 szt. o numerach od 1 do 2.500.000,

c) akcje serii C w liczbie 495.000 szt. o numerach od 1 do 495.000,

d) akcje serii D w liczbie 1.984.816 szt. o numerach od 1 do 1.984.816,

e) akcje serii E w liczbie 10.000.000 szt. o numerach od 1 do 10.000.000,

f) akcje serii F w liczbie 3.000.000 szt. o numerach od 1 do 3.000.000,

g) akcje serii G w liczbie 4.000.000 szt. o numerach od 1 do 4.000.000,

h) akcje serii H w liczbie 1.500.000 szt. o numerach od 1 do 1.500.000,

i) akcje serii I w liczbie 200.000 szt. o numerach od 1 do 200.000,

j) akcje serii J w liczbie 1.300.000 szt. o numerach od 1 do 1.300.000,

k) akcje serii K w liczbie 31.861.977 szt. o numerach od 1 do 31.861.977,

l) akcje serii L w liczbie 13.481.054 szt. o numerach od 1 do 13.481.054,

m) akcje serii M w liczbie 7.000.000 szt. o numerach od 1 do 7.000.000;

3) łączna wartość nominalna wszystkich akcji Spółki: 84.205.008,00 zł, jednostkowa wartość nominalna akcji Spółki: 1,00 zł,

4) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki: 84.205.008,

5) treść zmienionych i nowych postanowień statutu:

a) zmieniona treści §7 ust. 1 statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 84.205.008 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy osiem złotych) i dzieli się na 84.205.008 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”;

b) nowa treść §7 ust. 2l statutu Spółki:

"Akcje serii M w liczbie 7.000.000 (siedem milionów) sztuk są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do 7.000.000 (siedem milionów).”;

c) zmieniona treści §8 ust. 2 statutu Spółki:

"Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 7 sierpnia 2018 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3 860 250 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3 860 250 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 860 250 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.”;

6) wskazanie daty walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał: 7 sierpnia 2018 r., uchwała nr 3, uchwała nr 5,

7) dodatkowo wskazać należy, że na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2018 r., Zarząd Spółki w dniu 15 października 2018 r. uchwałą nr 17/2018 dookreślił wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki poprzez ww. zmianę treści §7 ust. 1 statutu Spółki oraz koherentną ww. zmianę treści §7 ust. 2l statutu Spółki;

8) tekst statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółową podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust. 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z § 28 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-31Janusz Płocica Prezes Zarządu
2018-10-31Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »