Reklama

BAHOLDING (BAH): Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.

Reklama

2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o powzięciu w dniu 10 czerwca 2019 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 czerwca 2019 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 14 ust. 1 Statutu British Automotive Holding S.A., którego dotychczasowa treść:

"§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.”

otrzymała nowe, następujące brzmienie:

"§ 14.1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. W przypadku świadczeń o charakterze powtarzającym się lub ciągłym, za wartość świadczeń przyjmuje się wartość za cały okres ich trwania, jeżeli został oznaczony na czas nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy, a w przypadku, gdy okres ich trwania został oznaczony na czas dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy lub na czas nieoznaczony, za wartość świadczeń przyjmuje się wartość skumulowaną za okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy ich trwania. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu powyżej, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.”

Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 20 maja 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. uchwały nr 22 w sprawie zmiany Statutu British Automotive Holding S.A. oraz uchwały nr 23 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu British Automotive Holding S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Rafał SuchanPełnomocnik

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »