Reklama

APSENERGY (APE): Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki APS Energia S.A. informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie o wpisie w KRS zmian w Statucie.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę nr 21/2018 w przedmiocie zmian Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanowiło:

I) dokonać zmiany dotychczasowej treści § 14 Statutu w ten sposób, że po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne zobowiązana jest powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w przepisach odrębnych.

zaś dotychczasowe oznaczenia ustępów 2-16 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3-17.

II) Dokonać zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po literze a) dodaje się literę b) w brzmieniu:

b) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu;

zaś dotychczasowe oznaczenie punktów od b) do f) ulega zmianie odpowiednie na od c) do g), oraz

III) Dokonać zmiany treści Statutu Spółki w § 14 ustęp dotychczas oznaczony jako ustęp 14, a po zmianie, o której mowa w punkcie 1) oznaczony jako ustęp 15, w ten sposób, że po punkcie dotychczas oznaczonym jako f), a po zmianie, o której mowa w punkcie 2) oznaczonej jako g) dodaje się punkt h) o treści:

h) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu;

zaś punkt dotychczas oznaczony jako g) o treści

g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;

otrzymuje oznaczenie i) oraz treść:

i) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;

zaś punkty oznaczone przed powyższymi zmianami literami i) i j) otrzymują oznaczenie odpowiednio k) i l).

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w dniu 22 czerwca 2018 r. przyjęło jednolity tekstu Statutu Emitenta – jednolity tekst Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2018-11-19Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »