Reklama

LSISOFT (LSI): Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LSI Software S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował w dniu 26 maja 2015 roku zmianę Statutu Emitenta dokonaną uchwałą nr 19/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lutego 2015 roku, w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Reklama

Na skutek rejestracji zmiany Statutu, zmianie uległ § 11a.

Dotychczas, § 11a Statutu brzmiał następująco:

1.Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższa niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisje nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 28 lipca 2014 r.

3.Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

4.Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5.Wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6.O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a. podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji);

b.podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

Po zmianie, § 11a Statutu brzmi następująco:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższa niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,

f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia,

g) podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji);

h) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-16Bartłomiej GrduszakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »