Reklama

BAHOLDING (BAH): Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta - raport 11

Raport bieżący nr 11/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje o powzięciu w dniu 15 marca 2021 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 12 marca 2021 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, polegającej na tym, że po § 8 Statutu Spółki dodano § 8a w następującym brzmieniu:

Reklama

"1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) poprzez emisję nie więcej niż 3.613.205 (słownie: trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 3.613.205 o wartości nominalnej w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 722.641,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 0/100) ("Akcje serii K”) w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.

2. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

3. Prawo do objęcia Akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2021 r.”

Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 3 marca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. Uchwały nr 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z postanowieniem ww. Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki została upoważniona Rada Nadzorcza Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Andrzej NizioPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »