Reklama

QUERCUS (QRS): Rejestracja przez sąd zmiany statutu i wysokości i struktury kapitału zakładowego - raport 29

Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") po zapoznaniu się w dniu wczorajszym z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 maja 2016 r., informuje o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 20 maja 2016 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie i strukturze kapitału zakładowego Emitenta.

Reklama

Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §8 ust. 2 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 2 statutu Spółki było następujące:

"§8

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym:

1) 23.473.544 (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii A o numerach od 18110180 do 41583723,

2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000,

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000,

4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000,

5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179,

6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000,

7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000,

8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000,

10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000,

11) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000,

12) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071,

13) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.".

Aktualne brzmienie §8 ust. 2 jest następujące:

"§8

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym:

1) 20.546.932 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii A o numerach od 21036792 do 41583723,

2) 18.110.179 (osiemnaście milionów sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A1-A4 o numerach od 00000001 do 18110179,

3) 1.052.895 (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii A5 o numerach od 18110180 do 19163074,

4) 535.348 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji serii A6 o numerach od 19163075 do 19698422,

5) 1.338.369 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii A7 o numerach od 19698423 do 21036791,

6) 17.270.071 (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,

7) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.”.

Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta polega na:

- wydzieleniu z akcji serii A serii A5, A6 i A7;

- połączeniu dotychczasowych akcji serii A1, A2, A3 i A4 w jedną serię A1-A4;

- połączeniu akcji serii B1, B2, B3, B4, B5, B6 i B7 w jedną serię B.

W związku z ww. zmianą struktury kapitału zakładowego nie uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego oraz ogólna liczba głosów Spółki. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji, uprawniających do 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów.

Podstawa prawna:

- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- § 5 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-10Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2016-06-10Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »